Author Topic: ZADACI  (Read 206 times)

Offline MikljaD

 • Administrator
 • Direktor
 • *****
 • Posts: 54
  • View Profile
ZADACI
« on: November 23, 2018, 01:15:20 pm »

Nisu mi jasna ova 2,pa ako mozete da mi pomognete.Hvala.
1.Data je aritmeticka srednja vrednost naizmenicne struje i=Im sin wt.Is=5 A.Kolike su efektivna i maksimalna vrednost struje.


2.U kom trenutku je napon u=100 cos(wt-Pi/4) jednak 0.
« Last Edit: August 15, 2019, 05:38:39 pm by MikljaD »

Offline MikljaD

 • Administrator
 • Direktor
 • *****
 • Posts: 54
  • View Profile
Re: ZADACI
« Reply #1 on: November 30, 2018, 11:09:57 am »
Rešenja:

 1. Tačna srednja vrednost naizmenišne struje u toku pozitivne poluperiode, može da  se nađe matematički (integralni račun).  Krajnji obrazac je:

Isr = 2 Im / π = 0,637 Im
 
a to znači da je Im=Isr/ 0,637 = 7,85A Efektivna vrednost naizmenične struje se definiše kao odgovarajuća jednosmerna struja koja razvija istu količinu toplote za vreme jedne periode kao i naizmenična. Krajnji obrazac je:


      Ief = Im / √2 = 0,707 Im         

     Ief= 5,55 AOffline MikljaD

 • Administrator
 • Direktor
 • *****
 • Posts: 54
  • View Profile
Re: ZADACI
« Reply #2 on: November 30, 2018, 11:30:20 am »


2.U kom trenutku je napon u=100 cos(wt-Pi/4) jednak 0.

Ovako bi bilo da je : u=100 sin(wt-Pi/4)  - za Pi/4 se Y osa pomera ulevo.
Kada je početni fazni ugao negativan- pomeriti ulevo u odnosu na sinusoidu (bez početnog ugla)
« Last Edit: November 30, 2018, 05:37:59 pm by MikljaD »

Offline MikljaD

 • Administrator
 • Direktor
 • *****
 • Posts: 54
  • View Profile
Re: ZADACI
« Reply #3 on: November 30, 2018, 12:04:00 pm »


2.U kom trenutku je napon u=100 cos(wt-Pi/4) jednak 0.


Ovo se može rešiti i grafički   :  Pomerimo ulevo Y osu za pi/4
Na dijagramu se vidi da su to tačke u 3pi/4 i 7pi/4, kao i sve ostale tačke koje se dobiju kada se dodaje 2pi.
(Zadatak se može rešiti i računski )


« Last Edit: December 01, 2018, 03:15:44 am by MikljaD »

Milos

 • Guest
Re: ZADACI
« Reply #4 on: December 02, 2018, 02:34:22 pm »
Profesore ne mogu da resim ova 2 zadatka mozete li mi pomoci,hvala:
1.Odrediti zbir struja i1 i i2 na sve nacine ako je i1=5sin(wt+Pi/4),i2=5cos(wt+Pi/4).
2.Struje i1=10sin wt i i2=10cos wt sabrati na sva 4 nacina.

Offline MikljaD

 • Administrator
 • Direktor
 • *****
 • Posts: 54
  • View Profile
Re: ZADACI
« Reply #5 on: December 04, 2018, 07:28:59 am »
Jedan način je da se grafički sabiraju tačke sinusoide i kosinusoide

Offline MikljaD

 • Administrator
 • Direktor
 • *****
 • Posts: 54
  • View Profile
Re: ZADACI
« Reply #6 on: December 05, 2018, 02:23:44 pm »